Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av förslag till förändrad avgift för abonnemangsöverskridande

Huvudinnehåll

Svenska kraftnät föreslår ändrade avgifter vid abonnemangsöverskridanden. Förändringen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019. Den nya avgiften kopplas till kostnaden för alternativa åtgärder.

Synpunkter skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara SvK tillhanda den 25 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas på SvKs webbplats)