Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26)

Huvudinnehåll

Regeringen vill ha synpunkter på SOU 2018:26: Några frågor i skyddslagstiftningen. Kommitténs förslag innebär att skyddslagens uppräkning av möjliga skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning med andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap tillförs uppräkningen, införs en möjlighet att besluta om militära fordon som skyddsobjekt.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara Försvarsdepartementet tillhanda den 5 september.

Remissunderlag

Försvarsdepartementets dnr Fö2018/00493/RS
Energiföretagen Sveriges drn 034/2018