Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Slutrapport om långsiktig kompetensförsörjning

Huvudinnehåll

Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, inom den egna myndigheten såväl som hos övriga relevanta aktörer i Sverige.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Strålsäkerhetsmyndigheten önskar svar senast den 13 augusti.

Remissunderlag