Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Riksintressen för vattenkraft – samråd

Huvudinnehåll

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet. De har därför föreslagit att 250 vattenkraftverk, som enligt myndigheten representerar de nationellt viktiga kraftverken, ska utpekas som riksintresse. Energimyndigheten önskar nu synpunkter på förslaget som helhet.

Energiföretagen önskar få in era övergripande synpunkter på underlaget för vårt gemensamma remissvar.
Skicka dessa till Gunilla Andrée senast den 28 augusti.

Remissunderlag

Samrådet är öppet till 30 september 2018.

Detaljerade synpunkter på kraftverksspecifikt ber vi er att besvara direkt till Energimyndigheten.
Svar kan skickas direkt till registrator@energimyndigheten.se

Energimyndigheten skriver också att parter som anses direkt berörda kommer att kontaktas direkt.

Energimyndighetens dnr 2018-.007307
Energiföretagen Sveriges dnr 032/2018