Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Balansansvarsavtalet för el (AVTAL/3829)

Huvudinnehåll

Svenska kraftnät remitterar de förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet som myndigheten föreslår ska träda i kraft den 1 november 2018.

Energiföretagen önskar få in era synpunkter för vårt gemensamma remissvar. 
Synpunkter skickas till Gunilla Andrée senast den 21 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas på SvKs webbplats)