Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till havsplan - Östersjön- Samrådshandling

Huvudinnehåll

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten

Synpunkter skickas till Per Holm och svaret ska vara Havs- och vattenmyndigheten tillhanda den 15 augusti.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats)