Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

Huvudinnehåll

Synpunkter skickas till Erik Thornström och Boverket vill ha in svaren senast den 11 maj.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på Boverkets webbplats)

Boverkets dnr 6664/2017
Energiföretagen Sveriges dnr 010/2018