Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Huvudinnehåll

Synpunkter skickas till Erik Thornström och Boverket vill ha in svaren senast den 11 maj.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Boverkets webbplats)

Boverkets dnr 7097/2017
Energiföretagen Sveriges dnr 011/2018