Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

Huvudinnehåll

Det aktuella förslaget på nya föreskrifter påverkar innehållet i vissa sakföreskrifter och kräver ändringar i dessa. Förslag till ändringar i dessa föreskrifter bifogas. Utöver ovan ändringar krävs att begreppet ”medicinska kontroller” ersätts av ”riktade hälsoundersökningar” i ett flertal av våra sakföreskrifter. Ändringsföreskrifter avseende dessa ändringar finns inte med i ovan dokument om ändringsföreskrifter, men kommer att skrivas inför ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.

Synpunkter skickas till Johanna Rosenlind och Arbetsmiljöverket vill ha svar senast 31 maj.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på AV:s webbplats)

Arbetsmiljöverkets dnr 2014/100289
Energiföretagen Sveriges dnr 008/2018