Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Miljö- och energidepartementet vill ha vårt svar senast den 18 maj.

Remissunderlag  ( ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/00852/R
Energiföretagen Sveriges dnr 013/2018