Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el

Huvudinnehåll

De förslag till föreskrifter som Ei nu skickar på remiss är: Föreskrift för att reglera vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en intäktsram. Föreskriften för att hantera vilka uppgifter företagen behöver lämna till Ei för att Ei ska kunna besluta om en intäktsram.

Synpunkter på remissen skickas till Leif Boström och svaret ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda den23 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Ei:s dnr 2018-102433
Energiföretagen Sveriges dnr 053/