Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2019 samt förordningsändringar enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Huvudinnehåll

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska enligt regleringsbrevet för 2018 föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta förslag är nu på remiss.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Miljö- och energidepartementet vill ha in svaren senast 20 dec.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/02502/Ke
Energiföretagen Sveriges dnr 055/2018