Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha svaren senast den 25 januari.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Finansdepartementets dnr Fi2018/02110/S1
Energiföretagen Sverige 056/2018