Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till ändring i ELSÄK-FS 2015:1

Huvudinnehåll

Elsäkerhetsverket remitterar ändringsföreskrifter - Elsäkerhetsverket har skickat ut ett förslag till nya föreskrifter som innebär att enfasdon för anslutning av spisar (25 A) tillåts i Sverige. Detta föreskriftsärende är lite speciellt eftersom produkten ifråga finns i relativt stor omfattning på marknaden.

Synpunkter på remissen skickas till Johanna Rosenlind senast 10 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Elsäkerhetsverkets webbsida)

Elsäkerhetsverkets dnr 18EV5687
Energiföretagen Sveriges dnr 051/2018