Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

Huvudinnehåll

Möjligt, tillåtet och tillgängligt- förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Synpunkter på remissen skickas till Lennart Sandebjer och Finansdepartementet vill ha svaret senast 1 februari.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Finansdepartementets dnr Fi2018/02531/OU
Energiföretagen Sveriges dnr 048/2018