Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder

Huvudinnehåll

Skogsstyrelsen har genomfört en revision av sina rekommendationer för uttag av skogsbränsle och kompensationsåtgärder. Motiven till revisionen är framför allt att det tillkommit ny kunskap och att det behöver lyftas fram bättre vilka regler som finns i våra föreskrifter och allmänna råd.

Synpunkter på remissen skickas till Razieyh Khodayari
och ska vara Skogsstyrelsen tillhanda den 11 december.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Skogsstyrelsens webbplats)

Skogsstyrelsens dnr 2018/4785
Energiföretagen Sveriges dnr 049/2018