Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Brännheta skatter. Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaret ska vara Finansdepartementet tillhanda den 30 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Finansdepartementets dnr Fi2018/04173/S2
Energiföretagen Sveriges dnr 047/2018