Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Public consultation on the strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reduction

Huvudinnehåll

EU ska ta fram en långsiktig strategi för minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen ska till 2050 minska med 80-95 procent jämfört med 1990 års nivåer. Fram till den 9 oktober finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på hur strategin bör utformas och vad den bör innehålla. Medlemsföretag som vill bidra till Energiföretagens svar kan göra det senast 18 september.

Synpunkter på konsultationen skickas till Per Holm senast 18 september.

Konsultationen finns här.