Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Citylab certifiering av stadsdelar

Huvudinnehåll

Citylab certifiering av stadsdelar är den första svenska certifieringen för hållbara stadsdelar, och är ett verktyg för att klara globala och nationella hållbarhetsmål. Certifieringen ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång.

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Sweden Green Buliding Council vill ha svaret senast 4 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)