Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av EIFS 2019:X föreskrifter om krav för nätanslutning av förbrukare 2018-102196

Huvudinnehåll

Remiss från Energimarknadsinspektionen på föreskriften om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av förbrukare.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast 15/4.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Ei:s webbplats)

Energiföretagen Sveriges dnr 013/2019