Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd

Huvudinnehåll

Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2019 har Svenska kraftnät tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd att ersätta de gällande föreskrifterna om säkerhetsskydd (SvKFS 2013:1). De nya föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens nyutgivna föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) och Försvarsmaktens kommande föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:XX). Föreskrifterna riktar sig till verksamhetsutövare inom elförsörjningen.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 24 april.

Remissunderlag (pdf)

Svenska kraftnäts dnr SvK2019/835
Energiföretagen Sveriges dnr 014/2019