Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Huvudinnehåll

I denna rapport lämnar Boverket förslag på författningsändringar som föranleds av nyligen gjorda ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, här kallat energiprestandadirektivet.

Synpunkter på remissen skickas till Sara Emanuelsson och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 17 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01695/E
Energiföretagen Sveriges dnr 037/2019