Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av motion om skatt på avfallsförbränning

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornstöm och Stockholm stad vill ha in svaren senast 11 oktober.

Remissunderlag (pdf)

Stockholm stads / Kommunstyrelsens dnr KS 2019/401
Energiföretagen Sveriges dnr 036/2019