Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter och allmänna ård om mätsystem för mätning av överförd el

Huvudinnehåll

Swedac har tagit fram ett förslag till ändring av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el samt en konsekvensutredning. Föreskrifterna är en följd av ändringar gällande krav på funktionskrav på elmätare i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen). Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 september 2019. Övergångs-bestämmelserna medger att äldre bestämmelser får tillämpas t o m 1 jan 2025 som är det datum som mätförordningens bestämmelser träder i kraft.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper och Swedac vill ha svaret senast 11 mars.

Remissunderlag

SWEDACs dnr 2018/2363
Energiföretagen Sveriges dnr 008/2019