Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag på föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

Huvudinnehåll

Som ett första steg i arbetet med föreskriften hade intressenter redan under sommaren möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag om uppdaterade incitament för tillsynsperioden 2020–2023. Sedan dess har Ei arbetat vidare med föreskriften som fått namnet Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram. Nu skickas föreskriften på remiss och det finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter.

Synpunkter skickas till Leif Boström och Ei vill ha in svaren senast den 21 januari.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Ei:s dnr 2018-100545
Energiföretagen Sveriges dnr 002/2019