Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Huvudinnehåll

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper, och Justitiedepartementet vill ha in svaren senast 1 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Justitiedepartementets dnr är Ju2018/05292/L4
Energiföretagen Sveriges dnr 003/2019