Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

Huvudinnehåll

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram ett förslag till föreskrifter om funktionskrav för mätutrustning och mätsystem samt en konsekvensutredning. Föreskrifterna är en följd av ändringar i mätförordningen (1999:716) och föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 januari 2025, vilket är det datum som mätförordningens bestämmelser träder i kraft.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 12 februari.

Remissunderlag (ny sida öppnas)