Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Huvudinnehåll

I rapporten föreslås att krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem införs för de byggnader där systemens nominella effekt överstiger 70 kilowatt (kW). Kravet införs i lagen om energideklaration för byggnader. För byggnader som omfattas av krav på energideklaration ska inspektionerna redovisas i energideklarationen. För byggnader som inte energideklareras ska inspektionerna redovisas i ett särskilt protokoll som ska inges till Boverket. Dessa nya regler föreslås träda i kraft den 10 mars 2020

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 7 oktober.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01698/E
Energiföretagen Sveriges dnr 033/2019