Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elmarknadshubben föreslår sekventiell driftsättning

Huvudinnehåll

För att minska implementeringsrisken när många förändringar för marknaden sker vid samma tillfälle föreslår projektet en s.k. sekventiell driftsättning.

Synpunkter på remissen skickas till Catherine Lillo och Svenska Kraftnät vill ha in svaren senast den 13 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Svenska Kraftnäts webbsida)

Svenska Kraftnäts ärendenummer 2019/1985
Energiföretagen Sveriges dnr 28/2019