Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till ändring av Boverkets bygregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaret ska vara Boverket tillhanda senast den 25 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas på Boverkets webbplats)

Boverkets dnr 6664/2017
Energiföretagen Sveriges dnr 035/2019