Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Huvudinnehåll

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, dels i fråga om vilka finansiella instrument som omfattas av lagen, dels i fråga om en utvidgning av insiderbrottet till att omfatta vissa ytterligare fall av råd och uppmaningar.

Synpunkter på remissen skickas till Catherine Lillo och Finansdepartementet vill ha in svaren senast 20 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Finansdepartementets dnr Fi2019/02558/V
Energiföretagens Sveriges dnr 29/2019