Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Huvudinnehåll

Utredningens uppdrag har enligt direktivet (dir. 2018:6) varit att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. I detta betänkande lämnas utredningens förslag och bedömningar

Synpunkter på remissen skickas till Ronald Liljegren och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaret senast den 31 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01809/E
Energiföretagen Sveriges dnr 27/2019