Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Huvudinnehåll

Regeringen har skickat ut Nätkoncessionsutredningens slutbetänkande på remiss. Utredningens uppdrag har varit att ”se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas.”.

Utredningen har behandlat och lämnat förslag angående

  • Koncessionsplikten och regleringen av elnät
  • Prövningsordningen för elledningar
  • Koncessionspliktens omfattning och rättsliga status
  • Reglerna för samredovisning
  • Studie av om nätnivåerna bör ändras

Synpunkter på remissen skickas till Jan Olof Sundby senast den 7 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01809/E
Energiföretagen Sveriges dnr 27/2019