Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 20 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Infrastrukturdepartementets dnr I2019/01869/E
Energiföretagen Sveriges dnr 26/2019