Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Huvudinnehåll

I promemorian föreslås ändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:477) i syfte att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet).

Synpunkter skickas till Raziyeh Khodayari och Miljödepartementet vill ha in svaren senast den 1 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Miljödepartementets dnr M2019/01333/R
Energiföretagen Sveriges dnr 30/2019