Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m.

Huvudinnehåll

Synpunkter skickas till Raziyeh Khodayari och Boverket vill ha vårt svar senast den 20 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Boverkets dnr 2002/2019
Energiföretagen Sveriges dnr 024/2019