Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och svaret ska vara Miljö- och energidepartementet tillhanda den 24 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Miljö- och energidepartementets dnr M2019/00661/S
Energiföretagen Sveriges dnr 018/2019