Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Huvudinnehåll

Synpunkter skickas till Carl Berglöf och Miljödepartementet vill ha svaret senast den 2 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Miljödepartementets dnr M2019/00862/Ke
Energiföretagen Sveriges dnr 017/2019