Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Huvudinnehåll

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till att lämna synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Underlaget är framtaget tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät

Synpunkter skickas till Johan Bladh senast 28 maj. Havs och Vattenmyndigheten ska ha svaren senast den 28 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Havs- och vattenmyndighetens dnr 99-2019
Energiföretagen Sveriges drn 019/2019