Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken

Huvudinnehåll

Remiss från Miljödepartementet. Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Miljödepartementet vill ha svaren senast den 13 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2018/00217/Me
Energiföretagen Sveriges dnr 020/2019