Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Huvudinnehåll

Enligt förändrade regler om avgiftssamråd ska SSM samråda med Ekonomistyrningsverket angående avgifter 2021. Detta förslag till avgifter innehåller inga väsentliga förändringar i kalkylmodellen. Förslaget innehåller en del höjningar som skulle kunna betecknas som väsentliga, men de följer aviserade höjningar enligt tidigare samråd.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Miljödepartementet vill ha in svaren senast 5 december.

Remissunderlag (pdf)

Miljödepartementets dnr M2019/01790/Ke
Energiföretagen Sveriges dnr 047/2019