Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av föreskrifter om omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare

Huvudinnehåll

Den 29 maj 2019 mottog Ei förslag från Svenska kraftnät. Förslaget gäller omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare i enlighet med artikel 40.5. Ei kommer att ha samråd om föreskrifterna och därefter att fatta beslut om nya föreskrifter under november/december 2019.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 18 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Ei:s dnr 2019:102012
Energiföretagen Sveriges dnr 039/2019