Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Huvudinnehåll

I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning.

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Miljödepartementet vill ha in svaren senast 7 januari 2020.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2019/01776/R
Energiföretagen Sveriges dnr 045/2019