Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning

Huvudinnehåll

Svenska Kraftnät har en ny dammsäkerhetsvä­gledning på remiss. Vägledningen är avsedd att ge stöd till dammägare vid upprättande och tillämpning av säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll samt vid genomförande och dokumentering av helhetsbedömningar. Den avser även att utgöra ett underlag för länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Synpunkter på remissen skickas till Johan Bladh, och Svenska kraftnät vill ha in svaren senast 1 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

SvKs dnr 2019/1657
Energiföretagen Sveriges dnr 038/2019