Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Boverket vill ha svaren senast den 21 mars 2021.

Remissunderlag ( ny sida öppnas)