Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

I promemorian finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet. Lagen gäller nätföretag som har ett s.k. outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 och innebär att Energimarknadsinspektionen ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021

Synpunkter på remissen skickas till Tomas Malmström  senast den 13 april.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementet har dnr I2020/00462/E
Energiföretagen Sverige har dnr 011/2020