Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaren ska vara Boverket tillhanda den 8 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Boverkets dnr 243/2020
Energiföretagen Sveriges dnr 010/2020