Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader

Huvudinnehåll

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 6 maj.

Remissunderlag (pdf)

Finansdepartementets dnr Fi2020/00475/BB
Energiföretagen Sveriges dnr 009/2020