Rubrik och ingress till innehållet på sidan

En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)

Huvudinnehåll

Remittering av betänkande ”En utvecklad vattenförvaltning”, SOU 2019:66, dnr M2019/002246/Nm.

Synpunkter på remissen skickas till Ingela Lindqvist och svaren ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 30 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Miljödepartementets dnr M2019/02246/Nm 
Energiföretagen Sverige 006/2020