Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss timavtal

Huvudinnehåll

Energimarknadsinspektionen har skickat förslag till förändring av föreskriften om elhandelsföretagens inrapportering till Elpriskollen på remiss.

De föreslagna ändringarna i föreskriften innebär i korthet att rörligt avtal med timbaserat pris introduceras och att vissa språkliga förtydliganden görs av två andra avtalsdefinitioner. Vänligen observera att svarstiden som ges är mycket kort! Eventuella synpunkter skickas därför senast den 17 januari till Louise Marcelius.

Remissunderlag (pdf öppnas)