Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Ändringarna gäller inspektioner av uppvärmningssystem eller kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt luftkonditioneringssystem och kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystem. Inspektioner ska göras om den nominella effekten överstiger 70 kW

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornstöm och Boverket vill ha in svaren senast den 18 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Boverkets dnr 119/2020
Energiföretagen Sveriges dnr 039/2020